top of page
IMG_6577b_edited.jpg

Bemiddeling

Heb je nood aan erkenning voor jouw waarheid en jouw visie in een conflict en wil je vanuit  de keuze voor bemiddeling zelf verantwoordelijkheid opnemen?

Wil je ruimte krijgen voor het verwerken van emoties om van daaruit keuzes te kunnen maken die aansluiten bij wie JIJ bent?

 

Ontdek wat bemiddeling voor jou kan betekenen.

Waarom kiezen voor bemiddeling?

1. Meer zelfvertrouwen

Je groeit in je zelfvertrouwen dankzij de kracht van ondersteuning op maat via een één op één bemiddelingstraject.

2. Ondersteuning en erkenning

Elk van jullie voelt zich als mens waardevol ondersteund. Vanuit een Heart To Human visie als rode draad doorheen de bemiddeling, ontstaat er ruimte voor ieders stem én visie. Het geven van erkenning voor ieders visie én de neutraliteit van de bemiddelaar tijdens de sessies  biedt de ruimte om het conflict opnieuw bespreekbaar te maken en/of om af te ronden.

3. Professionele methodieken

Door het gebruik van professionele methodieken die aansluiten bij je persoonlijk verlangen aan eerlijkheid, verbondenheid, gelijkwaardigheid en oprechtheid, vormen ze een oplossing voor jouw familiale kwestie. Geloof in jezelf dat het anders kan én het OK is om je eigen hart  hierin te volgen en te kiezen voor communicatie vanuit een diep menselijke behoefte m.n. het uitwerken van een hart-gedragen-oplossing op maat.

Wanneer kiezen voor bemiddeling?

Je ervaart conflict op het gebied van...

gedistantieerd Couple
  • Gezins-conflicten

  • Relatie-bemiddeling

GEZIN

Family%2520Visit_edited_edited.jpg
  • Familiale conflicten

  • Ouderenzorg

FAMILIE

close-up-couple-taking-wedding-rings-off
  • Scheiden of blijven

  • Samenwonen

  • Ouderschaps-plan

  • EOT

SCHEIDING

Young%20Family_edited.jpg
  • Ouderschaps-conflicten

  • Ouderschaps-plan

OUDERSCHAP

... en je zoekt een oplossing op maat voor beide partijen

Het verloop

1. Kennismakingsgesprek

​Dit gesprek kan afhankelijk van de aard van het conflict individueel of onmiddellijk met beide partijen aangevraagd worden. Wanneer beide partijen aanwezig zijn, wordt ieder uitgenodigd om afwisselend het probleem te vertellen zoals zij dit elk vanuit hun eigen beleving ervaren. 

In dit gesprek wil ik een duidelijke formulering van het doel van de bemiddeling bekomen.

 

Ik bevraag jullie engagement en bevraag expliciet het akkoord van beide partijen.

Het document dat dit akkoord vastlegt is het bemiddelingsprotocol.

Dit document dient ondertekend te worden voor aanvang van het tweede  gesprek.

​Een extra individuele sessie kan apart ingepland worden.

IMG_6503b.jpg

2. Bemiddelingstraject

Een bemiddelingstraject bestaat uit minimum

3 gesprekken.

 

In deze gesprekken belanden we in de tweede fase van de bemiddeling waarin de belangen van de betrokkenen, blootgelegd worden. ​In deze fase sta ik ook stil bij het onrecht en de pijn van het conflict.

In een derde en tegelijkertijd de slotfase kunnen oplossingen uitgewerkt worden die tegemoet komen aan de belangen van elk.

 

Als bemiddelaar tracht ik naast het creëren van win-win opties ook de eventueel gekozen oplossing(en) te evalueren en te concretiseren, haalbaarheid en uitvoerbaarheid na te gaan. Kortom het geheel te bevragen met als doel te komen tot duurzame oplossingen voor het conflict of kwestie die tussen partijen speelt.

​Een extra individuele sessie kan apart ingepland worden.

AdobeStock_163930396.jpeg
IMG_6532b.jpg
bottom of page