top of page

Ervaar jij een conflict op familiaal vlak?

IK BEGELEID JOU BIJ HET ZOEKEN NAAR EEN DUURZAME OPLOSSING

Voel jij je soms alleen en onbegrepen en heb je nood aan een neutrale gesprekspartner om gevoelens of keuzes die je overweegt af te toetsen?

Via de kracht van professionele ondersteuning en methodieken loods ik jullie doorheen het proces waarin vanuit verbinding met de ander dialoog en/of afronding van het conflict kan ontstaan en de impact op je leven vermindert.

Bemiddeling als dialoog

Dialoog is elkaars hand pakken, samengaan naar de waarheid, elkaar helpen om de weg te vinden. Het is samenzijn, het is een samenwerking, het is een harmonische inspanning om de waarheid te vinden.

Het is op geen enkele manier vechten, helemaal niet. Het is een vriendschap, samen bewegen om de waarheid te vinden, elkaar helpen om de waarheid te vinden.

En wanneer de waarheid gevonden wordt, is het noch van mij, noch van jou. Als de waarheid wordt gevonden, is het groter dan wij beiden die hebben meegedaan aan het onderzoek, het is hoger dan beide, het omringt beide – en beide zijn verrijkt.

Osho, het gras groeit vanzelf, praat#8

Kan bemiddeling voor jou iets betekenen?

  • Heb je nood aan nieuwe inzichten omtrent een kwestie op familiaal vlak waarin je vastloopt?

  • Kamp je met een gevoel van machteloosheid waarbij anderen in jouw plaats beslissen zonder rekening te houden met wat je zelf écht wilt?

  • Voel je verdriet in de relatie omdat er geen rekening gehouden wordt met jouw mening (jouw stem), jouw gevoelens, jouw keuze? (Mogelijks was er sprake van manipulatie en/of sabotagegedrag.)

  • Ben je verzeild geraakt in een familiale context of relatie waarin  emoties verdrongen worden & waarheden worden doodgezwegen en wil je via een bemiddelingsgesprek bekijken of er opnieuw beweging gebracht kan worden in deze kwestie en gesprek/oplossingen op maat mogelijk zijn?

  • Overweeg je een echtscheiding en wil je hierin begeleid worden om alles goed te regelen?

  • Heb je een ouderschapsovereenkomst en strookt deze niet meer met de huidige realiteit? Zijn er ingrijpende zaken gewijzigd sedert de opmaak of is de overeenkomst niet langer aangepast aan de leeftijd van jullie kinderen?

IMG_6625b_edited.jpg

Over Els

Els Van Geldorp
Gelicenceerd bemiddelaar

Ik geloof dat bemiddeling waardevol kan zijn in het oplossen of afronden van familiale conflicten. Dat mensen niet hoeven klem te komen zitten in een conflict dat tussen hen speelt.

Het is mijn passie als mens en familiaal bemiddelaar hierin een bijdrage te mogen zijn. Ik geloof in de kracht van transformatie van een conflict. Mensen die, ondanks wat tussen hen speelt, bereid zijn opnieuw met elkaar in gesprek te gaan van mens tot mens. Dit vraagt moed én verantwoordelijkheid in het opnemen van jouw aandeel in een conflict.

Tegelijkertijd hoop ik mensen te inspireren dat het anders kan. 

Mijn passie ligt in het doorlopen van een bemiddelingstraject met mensen die bereid zijn het conflict achter zich te laten. Mensen die ervoor kiezen om dergelijke waardevol proces te doorlopen. Een proces dat niet alleen zingeving maar ook persoonlijke groei kan betekenen. Een proces dat maakt dat emoties een plaats krijgen, verdriet en pijn uitgesproken kunnen worden in relatie tot de ander en het conflict écht kan afgerond worden. 

Het kunnen oppikken van noden bij anderen is één van mijn talenten die ik benut in het empathisch beluisteren van mensen. Binnen een bemiddeling geef ik ruimte aan jouw visie op het conflict. Creëer ik een context waarbinnen je in alle openheid je verhaal kan delen en wordt gedeelde info vertrouwelijk behandeld. Ik geloof in de kracht van neutraliteit waarbij ik als bemiddelaar alle stemmen wil horen en geen belang heb bij de uitkomst van de bemiddeling. Deze houding stelt me in staat een bijdrage te leveren aan het welzijn van elk van jullie. Vanuit deze neutrale houding stimuleer ik transparantie in communicatie en installeer ik hiermee tevens een psychologische veiligheid. Het is mijn droom dergelijke gesprekken te mogen faciliteren, interventies en methodieken te kunnen toepassen, nuance te mogen brengen in gepolariseerde standpunten, het onbespreekbare opnieuw bespreekbaar te maken.

Ik ben niet de oplossing maar wil jullie doorheen dit traject begeleiden in het opnemen van eigen verantwoordelijkheid en het uitwerken van een duurzame oplossing. ik geloof erin dat jullie de capaciteiten in je hebben om concrete stappen te zetten naar oplossingen op maat van jullie beiden. Ik reik jullie handvaten aan en begeleid jullie in het uitspreken hiervan in relatie tot de ander. Daarin ontdekte ik mijn verbindende kracht. 

Het zou dan ook een hele grote eer zijn om die passie te mogen leven en hierin van betekenis te zijn voor jou!

Er werd goed geluisterd naar mijn noden, er was transparante communicatie. Dit maakte een moeilijke situatie toch een beetje gemakkelijker.

-

Getuigenissen

Gevoel, aanzet tot nadenken en de andere kant van het verhaal leren begrijpen.

-G.C.

.

-

Contact
bottom of page